Arbeta för hållbar tillväxt

 

Continental Foods är ett företag fyllt av historia och kulturarv. Men vi vänder även våra blickar mot framtiden. Det innebär att vi arbetar för att bidra med en positiv social påverkan i alla våra affärsmetoder.

Som ett paneuropeiskt livsmedelsföretag har vi en unik möjlighet att hjälpa till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål vars målsättning är att främja hållbar ekonomisk tillväxt, skydda vår planet, och säkerställa välstånd och förbättrad näring till alla.

Våra ansträngningar för att säkerställa hållbar tillväxt omfattar fyra nyckelområden: 

 • Ta hand om våra kunder: Att se till att våra kunder är nöjda och friska är en fundamental byggsten på vår väg till hållbar framgång. Att förbättra näringsvärdet i våra produkter genom att reducera salt-eller MSG-innehåll, kan vara en del av den resan.
   
 • Minska vår miljöpåverkan: Vi är fast beslutna att minimera den påverkan vi har på planeten i varje led i vår affärsprocess. I Belgien har vi till exempel installerat mer än 1000 solpaneler på våra tak och i Frankrike har vi introducerat "grön ånga”-projekt som gör det möjligt för oss att minska vårt koldioxidutsläpp med 70%.

  Vi har också åtagit oss att göra en positiv inverkan på skyddet av naturresurser genom att fokusera på hållbara källor. Vi arbetar bland annat med en ersättningsplan för alla våra ingredienser som utgör en potentiell bristrisk. Vi har åtagit oss att ha denna plan i verk senast 2022. Fram till 2022 kommer vi också att göra våra produkter palmoljefria eller, om detta inte är möjligt för vissa recept, byter vi till hållbara källor för palmolja, för att bidra till att bevara och skydda planetens regnskogar och dess livsmiljöer.

  Hållbara källor innebär också att skydda djurens välbefinnande. Vi är medvetna om att vi inte är en viktig akör på marknaden för animaliska råvaror och våra ansträngningar på detta område kräver samarbete från våra leverantörer.
  Vårt fokus hittills har varit på inköp av ägg och äggingredienser som vi använder i hela produktportföljen för Continental Foods, bland annat i såserna från Devos Lemmens. Våra ansträngningar har lönat sig och vi är stolta över att kunna meddela att 100% av de ägg och äggingredienser som används i alla våra länder och för alla våra märken är från frigående höns.
  Vi ökar våra ansträngningar på detta område och har nu också åtagit oss att enbart använda kyckling som uppfyller standarderna enligt "European Chicken Committment" i hela vår europeiska levranskedja. Detta ska vara klart till 2026.

  "På Continental Foods tar vi vårt CSR-arbete på allvar. Djurskydd är viktigt för våra konsumenter och för oss och vi tror att det är en nyckelkomponent i en hållbar leveranskedja. Det är därför vi har förbjudit ägg som kommer från burhöns redan för några år sedan. Med detta nya åtagandet tar vi nästa steg för att förbättra välfärden för odlad kyckling." Thomas Bittinger, CEO för Continental Foods
   
 • Ge tillbaka till samhället: Som företag med lokal anknytning i hela Europa, är vi stolta över att vara en ansvarsfull granne och engagerad medlem i de samhällen där vi bor och arbetar. Det sträcker sig från att stödja lokala livsmedelsbutiker i Frankrike och Tyskland till att främja hälsosam mat med matlagningstävlingar i skolor i Finland och stödja anställda som deltar i sportengagemang för välgörenhet. 
   
 • Investerar i vår personal: Vi tror att välmående, engagerade och stolta anställda är nyckeln till framgång. När allt kommer omkring är vårt företag endast så starkt som vår personal. Det är därför vi investerar i initiativ såsom Continental Foods Fit som har som mål att förbättra personalens sundhet genom att fokusera på rörelse, hälsa och välmående. Vi lyssnar på våra medarbetares feedback om arbetsvillkor där det är möjligt. Vi är övertygade om att välmående personal uppnår bättre resultat.

På Continental Foods är vår ambition för de kommande fem åren att göra en betydande insats inom dessa fyra fokusområden, genom ett ständigt ökande av program och aktiviteter. Det här är bara början. Genom att tänka på hållbarhet i allt vi gör, kan vi växa tillsamman för framtida generationer.