Arbeta för hållbar tillväxt

 

Continental Foods är ett företag fyllt av historia och kulturarv. Men vi vänder även våra blickar mot framtiden. Det innebär att vi arbetar för att bidra med en positiv social påverkan i alla våra affärsmetoder.

Som ett paneuropeiskt livsmedelsföretag har vi en unik möjlighet att hjälpa till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål vars målsättning är att främja hållbar ekonomisk tillväxt, skydda vår planet, och säkerställa välstånd och förbättrad näring till alla.

Våra ansträngningar för att säkerställa hållbar tillväxt omfattar fyra nyckelområden: 

  • Ta hand om våra kunder: Att se till att våra kunder är nöjda och friska är en fundamental byggsten på vår väg till hållbar framgång. Att förbättra näringsvärdet i våra produkter genom att reducera salt-eller MSG-innehåll, kan vara en del av den resan.
     
  • Reducera vår miljöpåverkan: Vi är fast beslutna att minimera den påverkan vi har på planeten i varje del av vår affärsverksamhet. I exempelvis Belgien har vi installerat fler än 1000 solpaneler på våra tak och i Frankrike har vi introducerat ett projekt som vikallar "grön ånga”. En 2 km lång leding knyter vår fabrik i Le Pontet till stadens förbränningsstation. Detta innebär att vi kan återta och återanvända värmeenergi som tidigare förlorats till miljön och på så sätt minska vårt koldioxidutsläpp med 70%. Vi är också fast beslutna att skapa en positiv inverkan på skyddet av naturresurser och djurens välfärd genom att fokusera på varaktiga inköp och jordbruk. Vi arbetar bland annat med en ersättningsplan för alla våra ingredienser som utgör en potentiell bristrisk. Vi är fast beslutna att få denna plan färdigställd och lansera senast 2022. Vid 2022 kommer vi också att göra våra produkter fria från palmolja eller om det inte är möjligt för vissa recept, byta till en hållbar palmolja, för att bidra till skydd av planetens regnskogar och dess livsmiljöer. När det gäller djurs välbefinnande är vi medvetna om att vi inte är en stor aktör på marknaden för animaliska härledda råvaror så våra insatser på detta område kräver samarbete från våra leverantörer. Vårt fokus hittills har varit på inköp av ägg och äggingredienser som vi använder i hela produktportföljen av Continental Foods, bland annat Devos Lemmens. Våra ansträngningar har gjort nytta och vi är stolta över att kunna meddela att 100% av alla ägg och äggingredienser som används i alla våra länder och för alla våra märken är från frigående höns.
     
  • Ge tillbaka till samhället: Som företag med lokal anknytning i hela Europa, är vi stolta över att vara en ansvarsfull granne och engagerad medlem i de samhällen där vi bor och arbetar. Det sträcker sig från att stödja lokala livsmedelsbutiker i Frankrike och Tyskland till att främja hälsosam mat med matlagningstävlingar i skolor i Finland och stödja anställda som deltar i sportengagemang för välgörenhet. 
     
  • Investerar i vår personal: Vi tror att välmående, engagerade och stolta anställda är nyckeln till framgång. När allt kommer omkring är vårt företag endast så starkt som vår personal. Det är därför vi investerar i initiativ såsom Continental Foods Fit som har som mål att förbättra personalens sundhet genom att fokusera på rörelse, hälsa och välmående. Vi lyssnar på våra medarbetares feedback om arbetsvillkor där det är möjligt. Vi är övertygade om att välmående personal uppnår bättre resultat.

På Continental Foods är vår ambition för de kommande fem åren att göra en betydande insats inom dessa fyra fokusområden, genom ett ständigt ökande av program och aktiviteter. Det här är bara början. Genom att tänka på hållbarhet i allt vi gör, kan vi växa tillsamman för framtida generationer.